Thỏa thuận hợp lý mỗi ngày!

Thỏa thuận hợp lý mỗi ngày!

Có thể đặt chỗ thông qua trang web Airpaz hoặc ứng dụng di động

Thời gian khuyến mãi 1 tháng 4 2022 - 31 tháng 12 2022

Giảm giá US$ 0.5

Voucher/Mã khuyến mãi APZFLIGHTUSD05

Giảm giá US$ 1.5

Giao dịch tối thiểu US$ 65

Voucher/Mã khuyến mãi APZFLIGHTUSD15

Điều khoản& Điều kiện

 1. Thời gian đi lại: đến ngày 31 tháng 12 năm 2023

 2. Giảm giá USD 0.50 khi sử dụng Mã khuyến mại APZFLIGHTUSD05 mà không cần giao dịch tối thiểu cho tất cả các hãng hàng không

 3. Giảm USD 1.50 khi sử dụng Mã khuyến mại APZFLIGHTUSD15 với giao dịch tối thiểu USD 65.00 cho tất cả các hãng hàng không

 4. Có giá trị cho các chuyến bay nội địa và quốc tế

 5. Áp dụng cho đặt vé khứ hồi và một chiều

 6. Thanh toán phải bằng USD / Đô la Mỹ

 7. Có giá trị cho tất cả các loại phương thức thanh toán

 8. Đặt chỗ phải được thực hiện thông qua trang web Airpaz

 9. Đặt chỗ có áp dụng khuyến mãi sẽ không được hoàn lại

 10. Không thể kết hợp với một quảng cáo khác

 11. Điều khoản và điều kiện này có thể thay đổi ngoài giờ

 12. Airpaz có quyền vô hiệu hóa chiết khấu nếu giao dịch của bạn không đáp ứng các điều khoản và điều kiện của chương trình khuyến mãi